O Mnie

   Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (2001r.). Po zakończeniu aplikacji adwokackiej (2002r. – 2005r.) i egzaminie adwokackim uzyskałem wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach i w 2006r. rozpocząłem wykonywanie zawodu adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii. 

   Świadczę pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, bez względu na organizacyjno prawną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystując zdobyte doświadczenie zawodowe napisałem „Wzory umów i pism z zakresu prawa cywilnego z objaśnieniami i orzecznictwem” (współautor).