Osoby fizyczne

Posted · Add Comment

przedsiebiorcy-adwokat.jpg    Pomoc prawna świadczona osobom fizycznym obejmuje wszystkie formy pomocy prawnej – w zależności od potrzeb Klienta reprezentację przed Sądami, organami ścigania i innymi organami administracji publicznej i samorządowej, udzielanie porad prawnych, konsultacji, opiniowanie pism, umów, opracowywanie projektów pism, umów, prowadzenie negocjacji.

Z uwagi na rozwój technologii bezpośredniej komunikacji pomoc prawna jest także świadczona osobom na stałe zamieszkującym poza granicami kraju. W zależności od rodzaju i charakteru sprawy możliwe jest również, że w takim wypadku nie będzie konieczny przyjazd do Polski.

Forma pomocy prawnej i sposób jej udzielenia ustalane są zawsze z Klientem podczas spotkania w Kancelarii i dostosowana jest do jego potrzeb.

Wysokość wynagrodzenia określam zawsze po spotkaniu z Klientem i ustaleniu rodzaju sprawy, stopnia zawiłości oraz nakładu pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia adwokackiego kieruję się kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.